Budujemy hale stalowe w całej Polsce
>Kielce
Kielce 2021-09-15T16:30:10+00:00

Kielce

Adrian Sitarz

25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6, lok. 3.18 (budynek Inkubatora Technologicznego Orange)
T  +48 571 407 923
E  adrian.sitarz@llentab.pl

Województwo: świętokrzyskie
Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski