Budujemy hale stalowe w całej Polsce
>Kielce
Kielce 2019-04-09T18:09:24+00:00

Kielce

Kamil Sitarz
Regionalny Przedstawiciel Handlowy

25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6, lok. 3.18 (budynek Inkubatora Technologicznego Orange)
T  +48 571 407 923
E  kamil.sitarz@llentab.pl

Województwo: świętokrzyskie
Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski